Thursday, December 13, 2018

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI 9 ALASKA

Thursday, November 8, 2018


DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI 9 ALASKA


Xin quý thầy cô & các anh chị vui lòng do danh sách
Cập nhật mới nhất của du thuyền cung cấp, có gì thiếu sót 
xin vui lòng gọi cho thukỳ (781)-929-3995 để bổ túc ngay 
thành thật cám ơn.
  
** Những người có tên trong chữ vàng sẽ thuộc nhóm thứ 2, 
vì quá đông họ chia làm 2 nhóm cho dễ (kg ảnh hưởng đến 
nhóm của chúng ta)DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI 9
Res ID
Ctg.
# of guests
Cabin#
Guest1 Name
Guest2 Name
37845350
OB
2
5702
ANDERSON LY
LUONG TUYET THI
37755820
ID
2
12523
BANH, JANET  MY
LE, HENRY
37909124
OB
2
9702
BUI LOI
NGUYEN LANH
38242461
ID
2
10511
CON VAN VO
VO, HOA THI ROSIE
37751146
ID
2
13663
DANG ROBERT
LAM, LUU NGOC
38074162
I1
4
5325
DANG, NGA T.
LE, CUC T.
38350333
ID
2
12515
DAO PHUC M.
NGUYEN THU HUONG T.
37772506
I1
2
5313
DAO, AN VAN
LAM, HANH
38060045
ID
2
10515
DE WOLF, MIMI LEE
DE WOLF, AIDEN ODELL
38019169
ID
2
9517
DIEP, THANH  N.
NGUYEN, HUONG
37772606
ID
2
9521
DO QUYEN N.
DANG NGHIA
37909135
O1
2
5168
DO TINA V.
DO HANH V.
38219253
IA
4
10601
DUONG, TU THI
DO KIM QUY THI
38219277
IA
4
14649
HA, DINH CONG
HA, MARILYN H.
37922598
IC
3
5133
HAN LIEN AI
HAN TAI N.
38019130
ID
2
9525
HAN,  HAI / N. HAI / N.
HAN,  HUONG  T. HUONG  T.
37751154
ID
2
10509
HANG LANHOA D.
HANG FRIEND Cancelled
37751145
I1
2
14657
HANG VAN  THIEU
NGO, THANH  HUNG
37751144
ID
2
12525
HANG, QUYEN NGOC
PHAN NG?C THACH
38219256
ID
2
5107
HO MANH S.
LY MY HUONG T.
38219244
ID
2
8507
HO XUAN
HO HUE T.
37909133
OB
2
5112
HO, SAM
HO, MY
37751107
OB
2
5136
HOANG HAO  T.
HOANG FRIEND
37909137
OA
2
10706
HOANG, BINH T.
HOANG FRIEND
37751142
ID
2
11509
HONG, NGO NGA MY
HONG, TAN PHU
37859145
O1
2
5900
HONG, TO PHUONG
HONG TONY
37772565
ID
2
8505
HONG, TO TUYET
LAM, LANG
38219272
ID
2
5123
HUYNH BUI NGOCDZUNG
HUYNH CHO T.
37884993
ID
2
10513
HUYNH SON N.
PHUNG DI  . A.
37755830
IC
2
5735
HUYNH, CHI
QUAN, TU V.
37755832
I1
2
14641
HUYNH, KHON H.
HUYNH, JACQUELINE P.
37751148
ID
2
10505
HUYNH, THUONG
HUYNH, NGOCTUYET C.
37751101
OB
2
5106
KLEIN PAUL C.
KLEIN MINHKY T.
37755816
I1
2
14655
LA, HUNG  XUONG
LAM, PHUONG  BOI
37943518
IC
2
5301
LAM, CHANH MINH
DIEP, LINDA
37751080
BA
2
12240
LE ANNA
LE AN V.
38491906
ID
2
5131
LE KY
LE FRIEND
38085344
ID
2
13665
LE RICHARD K.
NGUYEN THO K.
37909123
OB
2
9106
LE TUYET  T. THU
LEE FRIEND
38350146
ID
2
12517
LE XUAN T.
QUANG TRUC GIANG L.
37755823
IC
2
5163
LE, HAN  C.
NGUYEN SON  H.
37755824
I1
2
14647
LE, HANH  T.
NGUYEN, VAN
37755825
I1
2
14653
LE, HIEU C.
NGHIEM, NHAN  T.
37755821
I1
2
14651
LE, HUONG  T.
LE FRIEND
37909136
O1
2
13700
LE, THIEN BAO
NGUYEN, CHI THI LE
37772417
I1
2
5321
LE, TUNG SANH
TUNG SANH MARY
37755817
I1
2
5305
LUONG, BE  T.
DANG, VINH  NHAT
37755819
ID
2
14663
LUONG, MAY T.
TRUONG, VAN/ PHUONG
37751105
OB
2
5108
LUONG, SIMON
NGUYEN, MICHELL
38316148
ID
2
12509
LUU HUYEN TRINH T.
NGUYEN KHOA D.
37751138
IC
2
5731
LUU, HANNA
TRAN NIEM THI LUU
37755815
IC
2
5109
LUU, QUOC  TRUNG
LUU, THANH T. Cancelled
38892571
BA
2
14858
LY TU
LY LIEN
Cancelled
38219260
ID
2
5115
LY, KIM LAN
TELSON MICHAEL FRED
37755826
I1
3
15607
MAI, HOA T.
PHAN CAM MAI
37858604
OB
2
11706
NGO LEE
NGO LISA
38046394
IC
2
5161
NGO NICK
NGO ZUNG
37843938
O1
2
5146
NGO TEDDY L.
TRAN TRACY C.
37858743
O1
2
5792
NGO, ELAINE
NGO EDDIE
37858967
OA
2
12100
NGO, HOWIE
NGO HELEN
37859325
OB
2
10106
NGO, HUNG
NGO SUSAN
37772613
ID
2
8501
NGO, NGUYEN
LAM, KIEN
37751096
OB
2
13106
NGO, PHAN
NGO PAT
37751143
ID
2
13651
NGO, PHAN
NGO-HONG, TO PHUONG
37858874
OB
2
12102
NGO, THAO
NGO TERESA
37859204
OB
2
12706
NGO, TRUNG
NGO MARY
37751103
O1
2
5158
NGUYEN AN
NGUYEN TRUNG
37751098
O1
2
5906
NGUYEN BINH N.
NGUYEN DZUNG L.
37755829
I1
2
14643
NGUYEN CHIEN DINH
BANH, AN MY
38219275
ID
2
12503
NGUYEN DORTHY L.
NGUYEN KIET H.
37772499
ID
2
14667
NGUYEN HAI T.
2 GUEST
37909132
OB
2
10102
NGUYEN JESSICA MYDUNG
KAULIA, LENA NAOMI Cancel
37751078
BA
2
12242
NGUYEN KAY V.
NGUYEN STEVE Q.
37823124
ID
2
9501
NGUYEN KIM DUYEN
2 GUEST

38219246
ID
2
9505
NGUYEN KIM LIEN THI
HUYNH KHANH VAN
38349077
ID
2
11665
NGUYEN LIEU T.
NGUYEN HOANG N. Cancell
37751104
OB
2
13102
NGUYEN NHON H.
LAI BINH V.
37751102
OA
2
12702
NGUYEN PHUC T.
NGUYEN HOAN MY T.
37909127
OB
2
9706
NGUYEN WILSON THANH
LU, ANGIE Cancelled
37909128
O1
2
12700
NGUYEN, ANNIE NGOC
NGUYEN FRIEND
37755828
I1
2
14639
NGUYEN, BUC
NGUYEN. LONG
37751158
ID
2
9513
NGUYEN, BUU V.
NGUYEN, LIEN THI P.
37909125
OA
2
12106
NGUYEN, CAN
NGUYEN, LISA  THUHONG
37751147
IC
2
5701
NGUYEN, DANG  KHOA
DUONG,. DIEU PHUONG T
37858255
OB
2
5706
NGUYEN, HONG VAN T.
DO BENJAMIN
37909126
O1
3
5166
NGUYEN, IRVIN HOANG
KAULIA ALISHA NALANI KIMOKO
37909122
OA
2
13100
NGUYEN, JENNIFER
NGUYEN, DAO  T.
37751136
ID
3
11515
NGUYEN, KATHY MANH
BUI, TAMMY
37772359
IC
2
5709
NGUYEN, KIM SUM T.
NGUYEN, TAN
37884838
ID
2
12507
NGUYEN, NANG V.
NGUYEN NGA K.
37872220
OB
2
13706
NGUYEN, PATTY
LE, TUY
38019344
ID
2
9511
NGUYEN, PHUC
NGUYEN, YEN
38219270
ID
2
5119
NGUYEN, SANG  THE
NGUYEN SUSY
38219248
ID
2
9535
NGUYEN, TRUC
TRUONG, CUC
37772452
ID
2
14665
PHAM HENRY HIEN
2 GUEST
Change name
37751100
OB
2
11106
PHAM HOA N.
LE MY DUNG T.
38219280
ID
2
5127
PHAM PHUONG T.
FRIEND FREIND
38316104
ID
2
12501
PHAM SANG D.
NGUYEN HOA HOP T.
37751106
OA
2
11102
PHAM XUAN THANH T
NGUYEN HOA TANG
37751137
ID
2
11519
PHAM, ANH NGOC
PHAM, NHATPHUONG BUI
37909134
O1
2
5902
PHAM, VINH  V.
VUONG, HUONG  T.
38219259
ID
2
5111
PHAN LAN N.
BUI, CHI KIM THI
37909130
OB
2
5110
PHAN, ANH THI MINH
NGUYEN, HIEU HUU
37902479
IC
3
5141
PHAN, HUONG NGOC
NGO, HIEN THU
37751141
ID
2
13649
PHAN, MYLAN
NGO, CHAU MY
37772552
ID
2
9515
PHAN, TOI  V.
NGUYEN , MAI  N.
38888878
ID
2
10521
PHU-PHAN CHRISTINE
PHU, TONY TIEN HOA
37751149
ID
2
9503
SEKI, SHOJI
TRAN, TRAN H.
37751156
ID
2
10517
SU TUAN
2 GUST
38897225
ID
2
9537
TANG JONATHAN HUNG, CHI
TRUONG CUONG CHI
38019587
ID
2
9527
THAI, ANNA
THAI FRIEND
37751139
ID
2
12521
THAI, TONY
HO, MYLINH  T.
38350363
ID
3
11513
TRAN ANH THU T.
TRAN THANH HONG T.
38316164
ID
2
12505
TRAN DAO T.
NGUYEN KIEN T.
37751152
ID
2
9519
TRAN DAVE
. TRAN, NATALIE
37751083
BA
2
13176
TRAN HENRY
NGUYEN HOA
38046472
I1
3
14645
TRAN JOANNE N.
NGUYEN HUONG T.
38316083
ID
2
12519
TRAN THU TRANG T.
HUYNH THAO
38888979
ID
2
10519
TRAN, DAVID CHAU
PHAN, XOA THI
38897260
ID
3
11507
TRI-TANG HUONG N.
CHI TANG LONG
38618500
ID
2
11693
TROUNG BOB
TRONG BILL
38618544
ID
2
11691
TROUNG JOHN
TROUG JANE
38618430
ID
2
12511
TROUNG SALLY
TRUONG MARY
38349063
BF
2
10140
TRUONG ANNE K.
TRUONG TINH V.
37751155
ID
2
8519
TRUONG BENJAMIN
TRUONG CAROLINE
38073820
ID
2
9507
TRUONG HIEU VAN
TRAN PHI T.
37859280
OB
2
10702
TRUONG MARY
TROUG HARY
37751079
ID
2
8517
TRUONG THUKY
TRUONG THUKY
37751959
BD
2
11112
TRUONG THUKY
TRUONG THUKY
37751963
ID
2
10531
TRUONG THUKY
TRUONG THUKY
37772527
ID
2
9531
TRUONG THUKY
TRUONG THUKY
37859350
OB
2
5736
TRUONG THUKY
TRUONG THUKY
37872162
OB
2
9102
TRUONG, HAN
LE, TUY
38491907
ID
2
5159
TRUONG, HAO THI
TRUONG, KINH QUAN
38888767
ID
2
13655
TRUONG, HUNG QUANG
PHAN LI THI
37844744
OB
2
5138
TRUONG, TINA L.
2 GUEST
37859044
OB
2
5708
TU AMY
AMY TU
37751153
I1
2
12659
VO LY
PHAM HUU
37751975
ID
2
9523
VO, THUY
BOB BILLY
38219251
ID
2
5103
VU, HUNG
PHAM, HOP BACH
37751134
ID
2
11663
VUONG, JOHN  HOA
VUONG, LAN  NGOC LAM

38242461                   2     10611     VO, CON /                  VO HOA THI ROSIE

** Le, Duong Hai              # 37844744 
38219253 Duong Tu T. – Do Kim Quy /Dinh Dang, Thang T./Dang, Bong Ngoc.
37909135 Truong, T.  (OW)TX(anh Hiền)
38780903  Hang, Tanya chen/Lam, Ken
38491902  Huynh, Mai Phu/ Huynh Maureen(chị Mãi CA)
38491903  Le, Minh Thuy/ Pham Pamela (Cần Hawaii)
38491904  Nguyen, Mo/ Ngo Jimmy Duc
39073617  Nguyen, Huu Minh/ Nguyen Bich Van T.
38546740  Nguyen, Hung Van/ Trịnh Hong Cuc T.
38546741  Bui, Hiep To/ Huynh Thuy Thi
39088456  Nguyen, Harry/ Nguyen Rose (bạn Hợp & Nick CA)
38019587  Tran, Van Thanh (chung với Anna Thái)

39439148  Chau, Jennifer/ Luu, Chau Thanh (A. Phan)
39439074  Banh, Tien/ Nguyen, Hoa Kim (A. Phan)
37858967  Pham, Hong Nga Thi/ Tran Dong Huy (A. Phan)
37859145  Ngo, Phan/ Ngo Hong, To Phuong 

39427716  Le, khoa/Bui Huong/Le, Xuan/Dang, Hien Ngoc
37859350  Nguyen, Thong Huu/ Nguyen Pham,An T Hong    
37858743  Hang, Hung Huu/ Le Phung Kim (Phan)
37859044  Phan, Toan, G/ Lam, Quynh H (Phan)
39439279  Ho, Xuan Tam/ Vo Thi Truc Chi(TK)
38219259  Bui, Ngoc Binh/Bui Thi Kim Chi (C. Hang)
39439273  Phan, Ngoc Lan/ Nguyen Dinh Ninh (C. Hang)
37772452  Tran, Huong Van/ Ho, Nhung Thi (a. Phan)
37772527  Ngo, Nguyen Tuyet/ Lam, Kien (A. phan)
37858874  Nguyen, Cuong Van/Nguyen, Hong Thu (phan)
37859280  Pham, Duong/Huynh Du Thi (Phan)
35929058  Tran, Mang Van/Vo,Sang T/Pham Phuong T(Hieu)
39132540  Parcel, Hue/Tran, Hoang/Pham Sueann
/PhamDavid (Out side Booking)
39132596  Hull, Diem/ Peach, Hiep/ Tierney, Kiet (Out side)     
37858604  Lam, Thanh T/Tran, Lai Duc (Phan)      
37751154  Mai Minh Tam(Dì Nhơn)/Anna Thái
37751148  Diep, Muoi (Chị Thương Huynh)
37909132  Huynh, Thuong/ Huynh, Tuyet (OW)
37909127  Bui, Be/ Tran, Hanh (Sang N.) OW
39332893  Ta, xuan Binh/Ng. Ngoc Anh (Bổng,ThanhTam)
37772499  Nguyen, Tam/ Phan Cong Chanh (đánh đàn)
37755815  Nguyen, Thin Chi/ Ng. Kim-Oanh T. (Bạn HA)
37859325  Nguyen, T. Kim Sum/nguyen, Tan (phấn)
37751143  Phan, Loi Van/ Phan Ngoc Thach (Phấn)
37772417  Ngo, Tinh Thu/ Phan Le Tu (Phấn)
37772506  Hong, To Tuyet/Lam, Lang (Phấn)   
37872162  Nguyen Thanh/Duong, Linda (SJ)
37859044  Huynh, Thomas, Huynh Lu Lac Thanh (SJ)
39754856  Nguyen, Chi, Duong Tich (SJ out side) 
38618430  Huynh, Thu Ngoc/ Harben Kieu (LHP TX.)
39890166  Tran, Lam/ Huyen (Dave Tran)
    
     Ngo Anh Thu Thi
     Dao, Huong T. Ngoc (CM)
     Dương Thị Xuân Hương (Chị Tư Dương)Bình Hoàng
    Nguyen, Yen Thi Nhu  (cô anh Định Ngọc Cư)
    Nguyen, Huyen Anh (CM)
   Tran, t. Hong Hoa (Thu Tuyết) (Australia)
      Huynh, Anstein Tran (MinhKỳ Klein)
   Ngo, Hoa (bạn chị Nga Dang/chung vói Henry Pham)

    
*** NHỮNG SỐ RESERVATION CHUA CÓ TÊN ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC BOOK,
NHƯNG THIẾU TÊN TUỔI NÊN CHƯA BỔ TÚC.

STT
Tên
Reservation #
Ngàysinh
Quanhệ
Địachỉ
Điệnthoại
1
TrầnthịĐào
38316164
01/03/1959
Vo 
43 TảnĐà, Phường 1,
TP TuyHòa, PhúYên
84 904410056
NguyễnTrungKiên
19/01/1959
Chồng
2
LưuthịHuyền Trinh
38316148
18/11/1959
 Vo
526 VõvănKiệt, PhườngCầu Kho, Quận 1, TH HCM
84 908388679
NguyễnĐăngKhoa
01/10/1957
Chồng
3
Trầnthị Thu Trang
38318083
22/12/1959
 Vo
31 TôVĩnhDiện, PhườngPhươngSài,
TP Nha Trang KhánhHòa
84 903599925
HuỳnhThạo
09/04/1957
Chồng
4
NguyễnthịHòaHợp
38316104
25/12/1959
 Vo
233 NguyễnTấtThành, Phường 8, TPTuyHòa, PhúYên
84 983242649
Phạmđình Sang
01/06/1954
Chồng
5
LêThịXuân
38350146
08/01/1957
 Me
Số 8 Mai XuânThưởng, Phường 1, Quận 6 TPHCM
84 902623845
QuảngLêTrúcGiang
19/08/1987
Con
6
Đào Minh Phúc
38350333
16/05/1959
 Chong
91 TrầnHưngĐạo, phường 1,
TP TuyHòa, PhúYên
84903526317
NguyễnThị Thu Hương
30/07/1962
 Vợ
7
TrầnThị Thanh Hồng
38350363
01/07/1959
Single 
01 Phan ĐìnhPhùng
TP TuyHòa, PhúYên
84 1225486439
8
TrầnThị Anh Thư
20/02/1957
Single 
82 NguyễnTrãi P5
TP TuyHòa, PhúYên
84 905339404
9
HồXuân
HồThịHuệ
38219244
20/2/1958
02/2/1960
Chong
Vợ
48 Đường 12, PhườngBìnhTrưngTây, Quận 2, TP HCM
84 988800025
10
Nguyen PhuocThien
Nguyen ThiHoan My
37751102
USA
11
NguyễnNhơnHòa
Lai VănBính
37751104
Australia
12
Pham Ngoc Hoa
Le Thi My Dung
37751100
USA
323 528 4489
13
LêThịTuyếtHoa
NguyễnHữuKiệt
38219275
USA

14
Nguyễn Thu Hà
Not book yet,
looking for partner
05/05/1958
Single
89 NguyễnTấtThành P2
TP TuyHòa, PhúYên
84 903710075

Danh sách Việt Nam

TT
Họ và tên
Địa chỉ
Đặng Nhất Vĩnh 
 Lương thị Bé
72 Lý Tự trọng 
Phường 7 Tuy Hòa, PY
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Phan Phú 
195 TRẦN NGUYÊN HÃN
TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA VN
 LÊ SANH TÙNG.
Thôn Liên trì 1, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, 
Ngô Thị Quỳnh Phương
Đào văn ân
 Lâm thị Hạnh
1/7 Nguyễn bỉnh Khiêm Thành phố Nha Trang
Nguyễn Tấn
 Nguyễn Thị Kim Sum
90 Nguyễn Trãi  , phuong 5 , thành phố Tuy Hoà
 Lê thị Hưởng
331 Trần Hưng Đạo phường 4 Thành phố Tuy Hoà
Bùi Quang Thiện
104/2B Lê Đức Thọ, Gò Vấp
Bùi T. Kim Chi
140 Hùng Vương, Tuy Hòa
Hoàng Văn Khương
C12/8 chung cư An Lộc, Gò Vấp
Nguyễn Thành Mẫn
21/5 Phường tân Hòa, Đồng Nai.
Nguyễn T. Mai Linh
730/108/10 Lê Đức Thọ, Gò Vấp
Nguyễn Thị Huyền
1418 Lê Đức Thọ, Gò Vấp
Nguyễn T. Thanh Trâm 
730/108/10 Lê Đức Thọ, Gò Vấp
Phan Ngọc Lan
149 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa
Nguyễn Văn Tế
730/109/10 Lê Đức Thọ Gò vấp
Phạm T. Thanh Hường
21/5 P. Tân Hòa, Biên Hòa
Trần Xuân Hồng
Trần Cao Vân, Bàu hàm 2, Đồng Nai
Trần Quang Long
Ấp Trần Cao vân, Bàu hàm 2, Đồng Nai.
Hồ Thị Huệ
48 đường 12, Q. 2. SG
Hồ Xuân
-nt-
Nguyễn Thị Ơn
142 Trần Hưng Đạo TH, PY
Cao T. Xuân Hường
140 Hùng Vương, TH PY
Võ Thị Trúc Chi
16 Nguyễn Công Trứ TH, PY (P. 1)
Hồ Xuân Tam
-nt-
Đặng Thị Hoàng
126 Nguyễn Tất Thành F. 2 TH, PY
Lê T. Lệ Hồng
44/4 Võ Trứ, Phước Tiến, Nha Trang
Nguyễn Hữu Bách
283 Nguyễn Huệ, P. 5 TH, 
Nguyên Thị Lan 
-nt-

Nguyễn T. Minh Đệ
24/1 Trần Hưng ĐạoTH,PY
Nguyễn Văn Mẫn
28 Nguyễn Huệ, TH, PY
Nguyễn Tăng Hòa
563/85 Nguyễn Đình Chiểu F 2, Q.3
Trịnh Minh Hoc
38 Nguyễn thái Học, F.5 TH, PY
Đặng T. Lệ Hằng
-nt_

Hoàng Văn Khương
C12/8 chung cư An Lộc, Nguyễn oanh, F. 17


Gò Vấp. TP. HCM

Nguyễn Thành mẫn
21/5 KP 3, F Tân Hòa, Biên Hòa, đồng Nai

Bùi Quang Thiện
104/2B tổ 11 lê Đức Thọ, F 15, Q. Gò vấp

Nguyễn Như Anh Quân
730/108/7 tổ 11, F 15, Gò vấp TP>HCM

Trần Thị Dung
103 Triệu Nữ Vương, F. Hải Châu, huyện Hải Châu, Đà Nẵng.

Nguyễn Huy Viện
09A Nguyễn Thái Học, F. 3 TH, PY

Đặng thị Ánh Hồng
2/3 Chu Mạnh Trinh, F.1 TH, PY

Đặng Thị Ánh Huyền
25 Phan Đình Phùng, F. 1 TH, PY

Bùi Ngọc Bình
140 Hùng Vương F. 6 TH, PY

Nguyễn Đình Ninh
149 Trần Hưng Đạo F. 3, TH, PY

Lương Thị Kết
40 đường 31A, khu C An Phú, Q.2 SG.

Phạm Việt Hoài Linh
62/17 Diện Biên Phủ, F.17 Bình Thạnh SG

GS.Trương Xuân Huy
25 Lê Thành Phương, TH

Lê T. Hải Châu
-nt-

Trần T Mỹ
331 Ng văn Linh,PhúLâm, TH

Phạm T Lệ Hiền
Khu phố 2, Phú Lâm

Ng. Quang Hoàng
141Lê trung Kiên F2,TH

Dương T. Điệp
An Chấn, Tuy An,PY

Nguyễn T. Hợi
36 Yersin, F3 TH

Lê T. Nở
53B Duy Tân TH.


No comments: