Friday, January 4, 2019

RIP: BÀ QUẢ PHỤ ĐẶNG KIM HÙNG QUA ĐỜI


Được tin thân mẫu của quý anh chị cựu học sinh Nguyễn Huệ:
Đặng Kim Côn, Đặng Kim Tịnh, Đặng Kim Yên, Đặng Kim Sơn,
Đặng Kim Sâm, Đặng Kim Nhung, Đặng Kim Nhựt, Đặng Kim Tân
và Đặng Kim Tâm là:
Cụ Bà Quả Phụ ĐẶNG KIM HÙNG
Đã mãn phần ngày 1 tháng 1 năm 2019
Tại San Jose, California, USA,
HƯỞNG THỌ 90 TUỔI.


Related image  

CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu Bà Cao, Bà Cố, Bà Nội, Bà Ngoại, Mẹ của chúng tôi là:
Bà quả phụ ĐẶNG KIM HÙNG
Nhũ danh NGÔ THỊ LŨY
Pháp danh Quảng Thành
Sinh năm 1928, Tại An Chấn, Tuy An, Phú Yên,
Đã mãn phần vào lúc 10:00AM ngày 1 tháng 1 năm 2019,
Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Mậu Tuất,
Tại Regional Medical Center, San Jose, CA, USA
Hưởng thọ 90 tuổi.
Linh cửu được quàn tại:
Nhà quàn Neptune Society Home
798 South Second Street, San Jose, CA 95112
Tel (408) 287-8700
Ngày giờ thăm viếng:
Từ 9:00am đến 9:00pm Chủ nhật, ngày 06 tháng 01 năm 2019

TANG GIA
  • Trưởng nam: Đặng Kim Côn, vợ và các con cháu (USA)
  • Thứ nam: Đặng Kim Tịnh, vợ và các con (VN)
  • Trưởng nữ: Đặng Kim Yên, chồng và các con cháu (USA)
  • Thứ nam: Đặng Kim Sơn, vợ và các con (USA)
  • Thứ nữ: Đặng Kim Sâm và các con cháu (VN)
  • Thứ nữ: Đặng Kim Nhung (Quá cố) chồng và các con (VN)
  • Thứ nam: Đặng Kim Nhựt, vợ và các con (USA)
  • Út nam: Đặng Kim Tân, vợ và các con (VN)
  • Út nữ: Đặng Kim Tâm, chồng và các con (USA)

ĐỒNG KÍNH BÁO
Tang lễ sẽ cử hành tại Tuy Hòa - Phú Yên - Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
Related image

No comments: