Monday, October 2, 2023

BÈO MÂY (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 Bèo Mây

 

Gửi thơ vào nỗi nhớ nhung

Nên thơ còn lại những dòng buồn tênh

Đêm khuya nhìn rõ chính mình

Ngậm ngùi thân thế… đau tình nước non.

 

Quê xưa ai mất ai còn

Tôi nay thơ thẩn dặm mòn đường xa

Lạc đời giữa cõi ta bà

Làm sao nhân ý giao hòa hồn thơ?.

 

Trắng đời trắng cả ước mơ

Mịt mờ nhân ảnh mộng đời dần tan

Áo đời nhuốm bụi phù vân

Đàn khuya buông tiếng bâng khuâng não nùng!

 

Cung thương trôi nổi xót lòng

Lời thơ theo gió bềnh bồng cõi mây

Vội chi ai chuốc chén say

Biết chăng ngàn thuở u hoài thế nhân?

 

Bèo mây trong cõi họp tan

Lệ đời rưng chảy phù vân kiếp người

Gặp nhau phút chốc xa xôi

….Vô thường lẽ đó… ngậm ngùi biệt ly!

 

Hàn Thiên Lương


No comments: