Thursday, September 7, 2017

ANH NGÀY XƯA...ANH NGÀY NAY!!!


Nghĩ chuyện xưa nay !
Dư luận độc giả :  Già -Trẻ ; đẹp -xấu  hôm nay tùy người đối diện !
      Vậy chúng ta không tự tôn mà cũng chẳng tự ti !  

Chỉ xin một tí cười về nhan sắc cực hiếm của anh và em hôm nay để mà dzui dzẻ rồi bạn ơi !.
Anh Ngày Xưa ... Anh Ngày Nay


Ngày xưa khi mới gặp anh,
Tưởng rằng như thể bức tranh hoạ đồ.
Phong lưu dáng dấp giang hồ,
Bây chừ ngó chán thấy mồ anh ơi!
Ngày xưa anh nở nụ cười,
Hoa thơm cỏ lạ ngẫn người nhìn theo.
Bây giờ môi tím mặt teo,
Ngó như mặt chuột mặt mèo gớm ghê.
Ngày xưa thoạt thấy đã mê,
Bây giờ chán ngấy chẳng phê chút nào.
Ngày xưa phong độ dường bao,
Bây giờ tàn tạ râu, mao chẳng còn.
Ngày xưa quảng đại bao dung,
Bây chừ bủn xỉn, đàn ông hẹp lòng.
Ngày xưa đi đứng thong dong,
Bi chừ cả rởn cà rông đứng ngồi.
Ngày xưa coi trọng cái tôi,
Bi chừ thấy rõ chữ tồi lòi ra.
Ban đêm mặt giống như ma,
Ban ngày thì tựa như là Diêm Vương.
Ngày xưa chiếm được mười thương,
Bây giờ chỉ một con đường ZÊ RÔ....


Anh Ngày Xưa
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1369432831.jpg


Anh Ngày Nay


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1369432902.jpg

No comments: