THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Tuesday, September 26, 2017

TIN BUỒN: CỤ BÀ TỪ THỊ LIÊN XUÂN QUA ĐỜIĐược tin thân mẫu của anh Nguyễn Khắc Toàn
(Cựu Học Sinh Phú Yên tại New York) là cụ bà
TỪ THỊ LIÊN XUÂN
Đã từ trần ngày 26 tháng 9, năm 2017
Tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam.
Địa chỉ của bác nếu bạn nào muốn thăm viếng:
22 Lương Văn Chánh

Tuy Hòa, Phú Yên

Post a Comment