Thursday, September 14, 2017

BÁN MÙA THU CŨ (Cẩm Loan) & MUA MÙA THU CŨ (Lãng Du)


 THU QUA ĐỜI NGƯỜI.
Thu về mà như thu đi! Chạnh lòng tôi bán " mùa thu cũ"- Bán cả tình thơ với thu vàng...
-Nào ngờ tôi bán có người mua, mua cả mùa thu với cung hằng...Chú cuội say vội vàng chợt tỉnh...Hốt hoảng gọi người: "trăng của tôi"!...
Nhà thơ Cẩm Loan.

****BÁN MÙA THU CŨ!
Hoàng hôn, rao bán mùa thu cũ
Bán cả tình say một thu nào!
Bầu lăng, bầu cạn…nghinh hồ rót
Rót hết lá vàng thu xôn xao!
*
Tôi bán mùa thu dưới trăng ngàn
Hằng nga cung quảng lại quay sang
Đêm nay ai chuốc trăng hồ rượu ?
Đẫm cả hồn tôi, đẫm thu vàng!
1.9.2015
CẨM LOAN
-----------------

Nhà thơ Lãng Du
**** MUA MÙA THU CỦ
Người bán , tôi mua mùa thu củ
Một cốc tình say nhớ thu nào
Chén cạn,chén đầy...nghinh hồ tửu
Vườn thu nhộn nhịp khách xôn xao
**
Đem những thu xưa về đại ngàn
Cung Hằng quên hết chuyện quan san
Trăng sáng cùng người chung hồ rượu
Say tình say mộng, say thu vàng
Lãng Du

2/9/2015
Cảm Loan & Lãng DuGặp nhau tại Tuy Hòa

No comments: