Thursday, September 14, 2017

CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ CHÓ (Thế Phương)


Chuyện Ngụ Ngôn


Có câu chuyện ngụ ngôn, mà tôi không bao giờ quên được
Chuyện chó Vàng, chó Đốm giữa trưa hè
Chúng trửng giỡn cùng nhau dưới bóng tàn me
Chúng hạnh phúc, vô tư và rất chó


Rồi một mẫu xương mà ai đó
Gặm hết thịt rồi ném vội ra sân
Là chó liền chúng phải dành phần
Con Vàng bắt được và nhanh chân bỏ chạy


Nhưng con Đốm nó không để sự đời như vậy
Nó vội vàng bám gót rượt theo
Qua bao đồi bao nhiêu núi cheo leo
Vàng mệt lữ và cuối cùng ngã quỵ


Miếng xương nhỏ mà Vàng yêu, Vàng quý
Văng ra xa, Đốm đến lượm quay về
Rồi bổng đâu trong một phút say mê
Đốm quay lại cắn cổ Vàng đến chết


Trước khi chết Vàng nói lời từ biệt
Lời cuối cùng của vị chó ngu si
Ta không thèm trách chi mi
Bỡi vì mi đã sân si giống NGƯỜI.


Thế Phương.

No comments: