Monday, September 4, 2017

NHỮNG CỔNG ĐÁM CƯỚI LÀM BẰNG LÁ DỪA.

Ngày cưới long phụng sum vầy.
Thưa các bạn.
Đám cưới của tôi với 99 years old fianceé của tôi cổng chào sẻ được làm như thế nhưng tại Mỹ. Khỏi nói truyền thông Mỹ sẻ đến quay
phim phải biết.

Những cổng đám cưới bằng lá dừa rất công phu và mới lạ !
.
Những chiếc cổng cưới tuy làm bằng chất liệu đơn giản...
Những chiếc cổng cưới tuy làm bằng chất liệu đơn giản…


... nhưng lại rất tỉ mỉ và công phu.
… nhưng lại rất tỉ mỉ và công phu.


Công cưới làm bằng lá dừa gắn liền với từng làng quê xưa...
Cổng cưới làm bằng lá dừa từng gắn liền với làng quê xưa…


... nó là sản phẩm của sự sáng tạo và khéo tay.
… nó là sản phẩm của sự sáng tạo và khéo tay.


Cổng cưới ngày nay khó mà sánh kịp về sự công phu.
Cổng cưới ngày nay khó mà sánh kịp về sự công phu.


Đơn giản nhưng rất đẹp đúng không?
Đơn giản nhưng rất đẹp đúng không?


Ngày cưới long phụng sum vầy.
Ngày cưới long phụng sum vầy.


Cổng cưới đẹp tuyệt vời với cây nhà lá vườn.
Cổng cưới đẹp tuyệt vời với cây nhà lá vườn.


Chắc nhiều người vẫn không hiểu họ đã làm chiếc cổng này như thế nào.
Chắc nhiều người vẫn không hiểu họ đã làm chiếc cổng này như thế nào.


Lối đón nàng về dinh.
Lối đón nàng về dinh.


Một cổng cưới rất công phu và đẹp mắt.
Một cổng cưới rất công phu và đẹp mắt.

Hòa mình với thiên nhiên xung quanh.
Hòa mình với thiên nhiên xung quanh.

No comments: