Wednesday, September 27, 2017

TẤM LÒNG (Cẩm Loan)


TẤM LÒNG!


Hồng Hải đẹp
mà tấm lòng càng đẹp!
Đây hoa người
của muôn vạn thương yêu!
Tôi bâng khuâng
thương bạn thật là nhiều.
Đầu ngọn sóng
đứng làm bia chắn gió.
Thương bạn lắm!
ở muôn vàn khốn khó!
Đôi chân son
mảnh dẻ bước theo đời
Tình duyên nào.
cũng lệ đẫm chơi vơi!
Như tiền kiếp.
là nợ, sau phải trả.
Tấm lòng ban
lại "từ bi, hỉ xả"
Đem tình thương
trang trải đến mọi người.
Hồng Hải ơi!
tấm lòng bạn tuyệt vời!
21.9.2017(tặng Hồng Hải)

CẨM LOAN.

No comments: