Wednesday, September 20, 2017

BÀ NGOẠI EM

le da 13.png
Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi xe "ga" ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím, soi gương mỗi ngày
Nhưng bà em hát rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề:
-Bắt em phải tả viết về bà em
Em tả giống hệt như trên
Cô bắt viết lại, mắng thêm em rằng:
-Đã bà thì phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời
Bà cũng không được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã bà là phải ngồi khâu
Không được ngồi hát ka-râu-ô-kề
Nhất là không được ghi đề
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hiểu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi bà khác như lời của cô.
(Không rõ tác giả)


No comments: