Thursday, May 3, 2018

NGƯỜI VIỆT SAN FERNANDO VALLEY TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN (Sĩ Lương)Hình ảnh lễ tưởng niệm Quốc hận 2018 của hội cựu chiến sĩ VNCH vùng San Fernando Valley.

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Vào ngày 30 tháng Tư vừa qua hội người Việt tại San Fernando Valley do anh Sĩ Lương (cựu HSNH)  làm chủ tịch, đã tổ chức lễ tưởng niệm Quốc hận, cùng với hội cựu chiến sĩ VNCH tại đây.

Với sự tham dự đông đảo của cộng đồng người Việt, và chính quyền địa phương, buổi lễ thật trang nghiêm, ý nghĩa.


Kính mời xem một số hình ảnh sẽ làm chúng ta vô cùng xúc động, xin bấm vào web chữ đỏ để xem thêm hình.

Chủ tịch Sĩ Lương.Xin bấm vào web chữ đỏ để xem thêm hình.
Xin bấm vào để thưởng thức nhạc phẩm “Thề Không Phản Bội Quê Hương”


No comments: