Tuesday, January 1, 2019

RIP: CỤ BÀ TRẦN THỊ TẠM


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,


CVNN vừa nhận được tin buồn cụ bà Trần Thị Tạm (Thân Mẫu của cô Đăng Thị Ngâu – cựu giáo sư Nguyễn Huệ) đã mãn phần ngày 28 tháng 12 năm 2018, hưởng thọ 97 tuổi.

Thành thật chia buồn cùng cô Đặng Thị Ngâu và tang quyến, nguyện xin hương linh cụ bà sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu
Cựu Học Sinh Phú yên &
                                       Chim Về Núi Nhạn
No comments: