Tuesday, January 28, 2020

CHÚC XUÂN CANH TÝ (NGƯ SĨ)CHÚC XUÂN CANH TÝ

Chào mừng Canh Tý lịch sang trang
Pháo nổ đì đùng đón Xuân sang
Chúc lành thân hữu vui ngày Tết
Gia đình đoàn tụ phúc Bình An

Năm Mới tiễn đưa những muộn phiền
Lo âu bệnh tật chóng mau quên.......
Luyện khí càn khôn xua bá bệnh
Đơm nguồn hy vọng giống Rồng Tiên

Nhớ Xuân Kỷ Dậu Hịch Tây Sơn
Áo vải cờ đào Bắc Bình Vương
Tam Điệp kéo quân vào đất Bắc
Kinh hoàng bạt vía giặc Bắc phương

*"Đánh cho để tóc dài
Đánh cho để răng đen
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất toàn
Đánh cho Sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ"

Hịch truyền khiếp đãm giặc Mãn Thanh
Vua Quang Trung lừng lẫy uy danh
Sáng trang sử trời Nam oanh liệt
Chống ngọai xâm vệ quốc giữ thành

Là con cháu hậu duệ Quang Trung
Gương tiền nhân dòng máu kiêu hùng
Xuân Canh Tý phất cờ đuổi giặc
Diệt nội thù bảo vệ quê hương........

Ngư Sĩ

Chú thích : *LỜI HỊCH của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ


No comments: