Monday, January 27, 2020

RIP: LÊ THỊ HẢI ĐƯỜNG.


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn là chị LÊ THỊ HẢI ĐƯỜNG (cựu học sinh Phú Yên) vừa từ trần ngày 25 tháng 01 năm 2020 tại Fairfax, VA. USA.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện xin hương linh chị sớm về cõi vĩnh hằng.

Ước mong những anh chị ở vùng Fairfax, VA. Dành chút thời gian đến tiển đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Thành kính phân ưu
Cựu Học Sinh Phú yên &
                                        Chim Về Núi Nhạn


No comments: