Wednesday, January 8, 2020

PHỦ BÓNG THỜI GIAN (NGƯ SĨ)
PHỦ BÓNG THỜI GIAN

Thời gian nào có đợi chờ.....
Bóng câu nước chảy hững..... hờ trôi đi
Một thời vùng vẫy nam nhi
Vết hằn năm tháng xuân thì còn đâu ?
Thoáng nhanh nhẹ tựa bóng câu
Vèo bay cánh hạc tóc râu bạc màu
Cuối đường bóng hạc xanh xao
Nhẹ nhàng chiếc lá lao xao lìa cành.....

Ngư Sĩ

No comments: