Thursday, January 30, 2020

HÌNH ẢNH CHÙA VIÊN GIÁC TẠI OKLAHOMAKính mời xem vài hình ảnh chùa VIÊN GIÁC, tại Oklahoma vào những ngày TẾT nơi thầy Thích Nguyên Nguyện đang trù trì.
No comments: