Thursday, January 30, 2020

CÓ MỘT NGƯỜI (NGUYỄN LIÊN)CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người ta không thể bên nhau
Nhưng nhớ thương vấn vương hoài mãi mãi
Đem yêu thương giấu hoài trong ngực trái
Để đêm về khắc khoải gọi thầm thôi.
Có một người đã biết chẳng chung đôi
Nhưng sâu thẳm vẫn nhớ hoài nhau mãi
Lời yêu thương chất chồng lên vách trái
Tỉ tê buồn thầm gọi mãi tên nhau.
Có một người cứ nghĩ tới nhói đau
Không chung đường nhưng thường chung suy nghĩ
Lối ta bước có gập ghềnh mộng mị
Vẫn dõi nhìn ngơ ngẩn cả chiều đông.

NGUYỄN LIÊN
Sông Hinh, ngày 17/1/2020


No comments: