Thursday, January 30, 2020

HÌNH ẢNH & SLIDESHOWS CỦA ĐẠI HỘI ALASKA "THUYỀN VIỄN XỨ"Thukỳ xin đăng lại vài hình ảnh của ĐH Alaska “Thuyền Viễn Xứ” vừa qua để nhắc nhở một kỷ niệm thật đẹp và khó quên của tình nghĩa thầy trò, bạn hữu…BTC Đại Hội Alaska xin thành thật cám ơn anh “phó nhòm” Nguyễn An đã bỏ thời gian chụp những tấm ảnh thật đẹp, và còn làm những slideshows quá tuyệt vời. Thukỳ sẽ tiếp tục đăng hằng tuần cho đến hết.
Anh chị Nguyễn An (phó nhòm)

Xin bấm vào link để xem và có thể copy để giữ làm kỷ niệm. Chân thành cám ơn.


#2: https://youtu.be/vSIfCnIEie4

No comments: