Thursday, January 9, 2020

TIỆC MỪNG XUÂN CANH TÝ CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN


Hội Đồng Hương Phú Yên sẽ tổ chức Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Golden Sea Restaurant, Chú Nhật ngày 9 tháng 2 năm 2020 vào lúc 12 giờ trưa.  Xin trân trọng kính mời quý thầy cô và các anh chị tham dự đông đủ để nói lên tình thân ái, đoàn kết của chúng ta nơi xứ người.  Xin xem thiệp mời đính kèm trong bài để biết thêm chi tiết.

No comments: