Thursday, January 23, 2020

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Lặng lẻ ta rời phố
Đi tìm về chân nguyên
Trên vai  đôi tay nãi
Mây trắng vướng bên triền
Đồi thông chiều hút gió
Nắng vàng , nhẹ hây hây
Một mình ta độc bước
Dừng chân bên suối này
Ngồi trên hòn đá bạc
Nhìn  vàng lá trôi xuôi
Dòng nước không cùng chảy
Trên cùng một dòng đời
Vô thường là dấu chấm
Cho một cuộc chuyển di
Ta là người ngồi lại
Nghe thông reo thầm thì
Cuối năm ta rời phố
Đi về với chân nguyên
Nhưng chân nguyên là đấy
Mà ta còn - ta đây
Chim én về đồi sim
Rừng bổng nhiên tịch liêu
Tàn đông cây trổ lá
Để xanh một ráng chiều
Nâng niu từng bóng nắng
Hoàng hôn với con trăng
Chân nguyên – mộng và thực
Ồ lá rụng – thềm trăng

Oklahoma cuối năm Kỷ Hợi
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: