Thursday, January 2, 2020

TẠ TÌNH (AN SƠN)Tệp đính kèm
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/I0X05dDxpDvv2rZpMXlrbmy24gZg77zu4Ql_7IKBPSrx-X15wEW4wTvVyc1P_o0T288Up2W6ABQRpBfIURT0ddk8oH5yQCA=s0-d-e1-ft#https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/I0X05dDxpDvv2rZpMXlrbmy24gZg77zu4Ql_7IKBPSrx-X15wEW4wTvVyc1P_o0T288Up2W6ABQRpBfIURT0ddk8oH5yQCA=s0-d-e1-ft#https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

TẠ TÌNH

Ơn người muối mặn gừng cay
Giận người nông nổi đọa đày tình nhau
Nhủ lòng hẹn với mai sau
Tìm sâu trong lớp áo nhàu còn hơi
Mùa đông sắp cạn ngày rồi
Phai màu tóc nhuộm, phai phôi hẹn hò
Nụ hôn nào đẹp thành thơ
Chiều Thu Đại nội mây vờ ngừng trôi
Hẹn Xuân én chở tình tôi
Về qua ngõ trúc thả rơi tình cờ

An Sơn


No comments: