Sunday, January 12, 2020

RIP: HỒ THỊ TUYẾT


CVNN vừa được thầy Thích Nguyên Nguyện báo tin cô:

HỒ THỊ TUYẾT (cựu GS. Trường Lê Thành Phương- Tuy Hòa) vừa mãn phần tại Sài Gòn.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện xin hương linh cô sớm về cõi vĩnh hằng.No comments: