Thursday, January 30, 2020

NÂNG LY (QUANG THỦY- TX.)Nâng Ly

Nâng ly rượu ta đón chào năm mới
Nở nụ cười thay tiếng pháo đầu xuân
Gặp nhau đây, tay bắt mặt mừng
Kể chuyện vui, quên chuyện buồn năm cũ

Nâng ly rượu chúc vài câu năm mới
Chúc cháu con ... tấn tới việc học hành
Chúc gia đình ... được mạnh khỏe suốt năm
Chúc mọi việc ... gặp nhiều điều như ý

Nâng ly rượu mong về quê hương cũ
Mong đồng bào bớt khổ sở lầm than
Mong làm sao cho đất nước mở mang
Mong chế độ ... hãy đổi đường thay lối

Nâng ly rượu cảm ơn nơi đang ở
Cảm ơn người đã che chở đến đây
Cảm ơn ai! ta có việc hàng ngày
Cảm ơn  lắm, ơn này đang đền đáp

Nâng ly các bạn cùng tôi
Cạn ly cất tiếng, "An Khang năm này “

Xuân Canh Tý

Quang Thuỷ

Anh chị Quang Thủy ở ĐH Alaska.

No comments: