Friday, January 17, 2020

RIP: NGUYỄN THỊ CHẶT


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn: Bác Nguyễn Thị Chặt, là thân mẫu của anh Trần Tấn Châu (David Trần) cựu học sinh Bồ Đề và Đặng Đức Tuấn Tuy Hòa, và là mẹ chồng của chị Phan Thị Xoa (cựu hoc sinh Nguyễn Huệ)- Anh chị đang cư ngụ tại Houston TX.

Thành thật chia buồn cùng anh Châu và chị Xoa cùng tang quyến, nguyên xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.


Thành kính phân ưu.


No comments: