Wednesday, January 29, 2020

KHAI BÚT ĐẦU NĂM & ƯỚC VỌNG (TRẦN VĂN LƯƠNG & NGUYỄN CÔNG LƯỢNG)

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh một năm Canh Tý hoàn toàn như ý.

Khai Bút Đầu Năm
Canh Tý

Đã bốn mươi lăm Tết xứ người,
Ngày về sao vẫn tít mù khơi.
Thân mòn sức kiệt nhơi chờ chết,
Trí thiển tài sơ lết đợi thời.
Đất nước tả tơi, Tàu lấn chiếm,
Hành trang phù phiếm, Việt ăn chơi.
Quê hương hơn nửa đời xa cách,
Kỷ niệm từng đêm vách trống phơi.

Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết
Canh Tý 2020


CHÀO MỪNG XUÂN CANH TÝ
Kính chúc Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị CSV QGHC cùng hửu quyến dồi dào sức khỏe và sống anh bình trong năm mới

Xin gởi bài khai bút đầu năm

ƯỚC VỌNG

Làm sao xuân đến đẹp lòng ta,
Cố quận trông vời vẫn cách xa.
Tâm tưởng lệ thương dài chảy mãi,
Mắt mờ mộng huyễn ngắn ngưng nhòa.
Đêm về nhớ nước, đau lòng mẹ,
Ngày lại thương nhà, xót nghĩa cha.
Lực bất tòng tâm chung tủi hổ,
Chỉ mong trời chuyển đất lên hoa.

Nguyễn Công Lượng, ĐS 16/QGHC
Mồng một tháng Giêng năm Canh Tý

No comments: