Tuesday, May 8, 2018

KHÔNG PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG (ERLINDA)


Các bạn thân ái,

Chủ trương của blog là không có chính trị, nhưng khi đọc 2 bài thơ của Erlinda lớp trẻ bên này, cô đóng góp nhiều cho công đồng Phú Yên chúng ta, xin ngoại lệ chia sẻ 2 bài thơ của cô.
Hy vọng sẽ làm chúng ta xúc động về lòng yêu nước của cô.
Thukỳ.


Một buổi sáng...tôi đã rơi nước mắt
Khi nghe bài diễn đọc của Nhật Minh
Trái tim yêu nước Việt quá chân tình!
Lời Em nói...làm tim tôi đau thắt
Người dân hỡi...sao đọa đày cay đắng!
Trẻ sinh ra đã mắc bệnh trầm kha
Dân mất nhà, mất đất...oán kêu la
Người xa xứ còng lưng làm trâu ngựa
Việt Nam đó...mồi ngon của tàu khựa
Sắp rơi vào mồm quỹ dữ Bắc kinh
Dân mình ơi..! hãy thấu rõ hiện tình
Việt Nam mất...còn...không do trời phán
Ta phải sống theo con đường tươi sáng
Đuổi giặc tàu ra khỏi nước Việt Nam
Giết cộng nô...điều tiên quyết phải làm
Không phản bội Quê hương... thề Quyết chiến!
Ta thà chết...Con Cháu ta vinh hiển
Vì ngàn sau vẫn tồn tại Việt Nam
Chết một lần xứng đáng cũng đành cam
Chín mươi triệu trái tim cùng nhiệt huyết
Lòng yêu nước luôn trường tồn bất diệt
Thấm vào tim vào máu của Chúng Ta
Những con người từ đất Mẹ sinh ra
Thề quyết chiến giành lại Người yêu quý!
Mẹ Việt Nam...♥️♥️♥️

No comments: