Tuesday, May 8, 2018

LÒNG YÊU NƯỚC (ERLINDA)

Các bạn thân ái,
Chủ trương của blog là không có chính trị, nhưng khi đọc 2 bài thơ của Erlinda lớp trẻ bên này, cô đóng góp nhiều cho công đồng Phú Yên chúng ta, xin ngoại lệ chia sẻ 2 bài thơ của cô.
Hy vọng sẽ làm chúng ta xúc động về lòng yêu nước của cô.

Thukỳ.
Cho tôi một lần ngẩng cao đầu đi tới
Bởi Núi Sông còn in bóng Lá cờ thiêng
Bởi triệu trái tim sôi sục chống bạo quyền
Cờ thiêng hỡi...Anh linh bầu trời soi sáng!
Tổ quốc Quê hương...một tình yêu lai láng
Rạng nét tự hào ta giòng giống Rồng tiên
Bắc Trung Nam hình chữ S được nối liền
Đây hai tiếng VIỆT NAM tràn đầy kiêu hãnh
Lời ngàn xưa vẫn còn đâu đây lanh lãnh
Nam Quốc Sơn Hà vua Nam ở mà thôi
Trời đã định phân không ai được đổi dời
Đánh tan xác mộng xâm lăng giặc phương Bắc
Màu Cờ sáng như Long bào vua Nam mặc
Ba sọc đỏ tươi in đậm những nét son
Tổ Quốc đẹp tươi, Danh Dự ,Trách Nhiệm tròn
Này Công dân ơi..!Phất cao Lá Cờ Sông Núi...
Lá Cờ Thiêng...♥️♥️♥️

Erlinda.

No comments: