Sunday, December 4, 2022

16 PHA VẬN CHUYỂN ĐIÊU LUYỆN TỚI MỨC KHÓ TIN

 16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin. 

Khả năng vận chuyển của các tài xế này thật đáng khâm phục. Hàng hoá khổng lồ thuộc loại quá khổ, từ du thuyền cho đến máy bay, thậm chí cả tàu biển, giàn khoan và tàu hỏa, v.v.., tất cả đều khiến xe tải siêu trường siêu trọng bon bon chạy trên đường.

1. Tượng cừu đá khổng lồ 

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 1

2. Du thuyền chạy trên đường nhờ vào xe

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 2

 

3. Dài quá thì 2 xe 

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 3

 

4. Đôi bạn xe tải mới kham nổi 

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 4

 

5. Mới nhìn không thấy hình xe tải ở đâu

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 5

 

6. Cả ngôi nhà không thành vấn đề

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 6

 

7. Quá Đẹp

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 7

 

8. Đôi bạn xe xanh mới gánh nổi

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 8

 

9. Cả nhà thờ cũng được di chuyển dễ dàng trên xe

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 9

 

10. Quá dài quá nguy hiểm? 

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 10

 

11. Quá ấn tượng cho pha vận chuyển này

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 11

 

12. Vận chuyển tàu

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 12

 

13. Thật không thể tin nổi

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 13

 

14. Cả khối bê tông khổng lồ 

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 14

 

15. Người đi đường phấn khích với pha vận chuyển ngoạn mục

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 15

 

16. Tàu hỏa cũng có thể vận chuyển

16 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin - 16


No comments: