Thursday, December 22, 2022

RIP: BÀ QUẢ PHỤ PHẠM CÂU - NHŨ DANH LÊ THỊ HÃNG.CVNN vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của anh PHẠM HỮU (cựu HS. Phú Yên) là:

Bà quả phụ Phạm Câu 

Nhũ danh Lê Thị Hãng


Pháp Danh Quảng Niệm


Sinh năm mậu thìn tại Phước khánh, Hòa Trị, Tuy Hòa, Phú Yên.

Đã mãn phần lúc 7 giờ tối ngày 22 tháng 12 năm 2022

Nhằm ngày 29 tháng 11 năm nhâm dần


Hưởng thọ 95 tuổi.


Cựu học sinh Phú Yên & CVNN thành thật chia buồn cùng anh Phạm Hữu & chị Võ Thị Lý (cựu HS. Nguyễn Huệ) 

Nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

(Xin mời xem cáo phó - phía dưới)
Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn, báo tin buồn cùng thân quyến và bạn hữu xa

gần. Bà cố, bà nội, bà ngoại, mẹ của chúng tôi là:


Bà quả phụ Phạm Câu 

nhũ danh Lê Thị Hãng


Pháp Danh Quảng Niệm


Sinh năm mậu thìn tại Phước khánh, Hòa Trị, Tuy Hòa, Phú Yên.

Đã mãn phần lúc 7 giờ tối ngày 22 tháng 12 năm 2022

Nhằm ngày 29 tháng 11 năm nhâm dần


Hưởng thọ 95 tuổi.

Linh cửu được quàn tại gia


An táng lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 năm 2022

Nhằm ngày 3 tháng12 năm nhâm dần

Tại nghĩa trang Phật Giáo Tuy Hòa


Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ sót xin quí vị niệm tình tha thứ


Tang gia đồng kính báo


No comments: