Tuesday, December 13, 2022

THỀM HOA MỘNG TUYẾT (LUÂN TÂM)

 

THỀM HOA MỘNG TUYẾT

 

Thềm hoa mộng tuyết trăng không

Suối trầm hương nhớ thư phòng liêu trai

Tình ca dao hứng tóc dài

Vuốt ve kỷ niệm thiên thai hồng trần

Đường nào nắng hạ mưa xuân

Vòng tay hò hẹn chung thân liền cành

Vòng chân tình sử dỗ dành

Võng mây áo gió nghiêng thành thơ ngây

Môi ngon gót ngọt mắt say

Lưng trần sóng biển chim bay tiên bồng

Tình bướm trắng nghĩa hoa hồng

Đi về tuyệt đỉnh cầu vồng hoa mưa

Hương thừa áo ngủ đong đưa

Nghìn sau nhóm lửa nghìn xưa sững sờ

Ngày núi nhớ đêm rừng chờ

Cỡi rồng tiên cá lên bờ môi ru…

 

MD.12/05/13 – LuânTâmNo comments: