Tuesday, December 20, 2022

TÔI LÀM THƠ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                          Tôi Làm Thơ


 

Tôi làm thơ mãi mãl

Dệt tình yêu bất diệt tuyệt vời!

Nhắc lại tình yêu tuổi dại

trên đồng xanh

nương lúa bờ ao!

Thơ ca ngợi

những anh hùng vị quốc

chốn sa trường

da ngựa bọc thây!

Dòng mực chảy

thành dòng thơ lệ

khóc cuộc đời

dâu bể tang thương!

Thơ của tôi

hơn một lần đã khóc

cuộc đổi đời

bức tử quê hương!

Tôi làm thơ

để gửi vào lòng ai phiền muộn

nửa cuộc đời dang dở

trắng khăn sô!

Tiếng đàn thơ

hôn lên vầng trán

trẻ mồ côi

bất hạnh giữa đời!

Tôi làm thơ

cho trọn lòng mơ ước

tình yêu thương

và trả chút ơn người !!

  Hàn Thiên Lương!

No comments: