Monday, December 12, 2022

XIN GIỮ LẠI TRÁI TIM NGƯỜI (THƠ- VƯƠNG MỘNG LONG/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG)

 


Xin Giữ Lại Trái Tim Người

 

(thơ Vương Ngọc Long, nhạc Phạm Anh Dũng)

Xuân Thanh hát, Huỳnh Nhật Tân hòa âm, Sóng Biển video:

 

Xin Giữ Lại Trái Tim Người (Phạm Anh Dũng, thơ Vương Ngọc Long, XuanThanh)

 

 

Xin Giữ Lại Trái Tim Người

(thơ Vương Ngọc Long, nhạc Phạm Anh Dũng)

Tôi đổ hồn xuống em, đồi Thiên Mụ
Kéo sầu tôi lên đỉnh Ngự treo ngang
Em vẫn thế, vẫn phố xưa guốc cũ
Gặm buồn tôi trăm nhát chém ăn năn

Tôi đã đến, ôm xuân xanh bỏ lại
Trên đường xưa còn bóng vọng thiên di
Xin giữ lại trái tim tình thương hại
Hương áo tàn phong ảo nét đường thi *

Anh sẽ hứa, nhưng đừng chờ, em nhé !
Môt mai ngựa thồ mỏi vó chồn chân
Anh vẫn giữ trong tim đời lãng tử
Em hồn Huế buồn - tình mãi bâng khuâng ...

Em vẫn Huế, vẫn chiều mưa tầm tã
Thánh thót đàn - âm bản chút lưu hương
Anh giữ lại trái tim thời lữ thứ
Sương cuối đời trắng đọng cõi tha phương


* Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
(Thơ Vua Tự Đức/?Nguyễn Gia Thiều)

No comments: