Wednesday, December 7, 2022

LAO XAO GIÓ THU (NGUYỄN LỆ DUNG)

 

Lá khô tàn úa tả tơi/ Xót lòng ngẫm lại cuộc đời sắp xong… (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

Nguyễn Lệ Dung

Lao xao gió thu

 

Lang thang chạnh nhớ mái trường
Mùa thu năm cũ nhớ thương dạt dào
Áo em tha thướt ngày nào
Chân anh chậm bước theo sau bóng nàng

 

Chiều thu anh bước lang thang
Chân anh giẫm phải lá vàng đã rơi
Lá khô tàn úa tả tơi
Xót lòng ngẫm lại cuộc đời sắp xong…

No comments: