Sunday, December 4, 2022

HỒN THƠ TỈNH THỨC (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 Hồn Thơ Tỉnh Thức


 

Cõi thơ chưa hết một đời

Vần thơ chưa cạn hết lời yêu thương

Thương đời nhiều nỗi nhiễu nhương

Thương người từng bước đoạn trường lưu vong!

 

Cố hương bao kẻ chờ mong

Tháng năm vò võ, cõi lòng bơ vơ!

Quê hương sương khói mịt mờ

Người đi đau xót, kẻ chờ long đong!

 

Thương ai giữ trọn tấc lòng

Dù cơn bão tố muôn trùng khổ đau

Tháng năm mưa gió dãi dầu

Trung trinh mãi mãi không mờ lòng son!

 

Quê tôi bao nỗi đau buồn

Bên ngoài cười nụ, tủi hờn trong tim!

Thương sao đời cảnh nổi chìm

Thương sao người chịu kiếp chim trong lồng!

 

Vần thơ ướm mộng bao dung

Trái tim nhân ái , tấm lòng vị tha!

Trần gian một cõi bao la

Thơ lòng hương ngát nẻo xa nẻo gần!

 

Ánh thơ tỏa sáng chữ nhân

Soi về bến giác ân cần thiện tâm

Hồn thơ dù đến trăm năm

Mãi còn tỉnh thức không lầm bến mê!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: