Monday, December 26, 2022

CHIỀU CUỐI NĂM (HÀN THIÊN LƯƠNG) Chiều Cuối Năm

 

Chiều cuối năm quanh nhà sao vắng vẻ

Tuyết trắng nhòa cây lá cũng buồn thiu

Chim sẻ dươi hiên nhà đâu?- biền biệt ?

Nghĩ về xa thương nhớ biết bao nhiêu!

 

Thật thấm đau hồn côi đời viễn xứ

Nước mất rồi!- cảnh đá nát vàng phai

Bao chiến sĩ phơi thân ngoài chiến địa

Đời thanh xuân phải nếm mật nằm gai!

 

Không bãi trận xót đau mình thua cuộc

Một cuộc cờ gian giữa bạn và thù

Quê hương ta nay lại thành cố quốc

Cõi lòng buồn rây rức đến muôn thu!

 

Chiều cuối năm nhớ xa về chốn cũ

Thương từng khóm trúc, kinh rạch, bờ ao

Mồ mẹ cha cỏ hoe vàng ủ rũ

Đêm khuya buồn hiu quạnh dưới trăng sao!

 

Chiều cuối năm hồn đau đời vong quốc

Có ai buồn cùng tâm sự ta không?

Hay cứ vui chơi cuộc đời xa mã

Quên rằng mình một kẻ mất quê hương!?

 

25-12-2022

Hàn Thiên Lương

1 comment:

Anonymous said...

Cám ơn Thi sĩ Hàn Thiên Lương
Những ngày cuối năm lòng bồi hồi được đọc những dòng thơ chí tình gợi nhớ quê xưa. TN