Thursday, December 22, 2022

GIÁNG SINH THƯƠNG NHỚ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                           Giáng Sinh Thương Nhớ


 

Giờ nầy người đã đi xa

Giáng sinh nỗi nhớ lệ nhòa mắt ai

Chuông nhà thờ đổ ngân dài.

Thôn xưa đường cũ vắng ai thật buồn!

 

Em quỳ cạnh Chúa yêu thương

Hồn luôn thơ thẩn về phương trời nào?

Nhớ xưa sánh bước bên nhau

Gió đông, giá lạnh rì rào ngàn thông !

 

Niềm vui tràn ngập cõi lòng

Bước đi từng bước theo dòng người qua

Giáo đường còn khuất xa xa

Tiếng chuông đồng vọng chan hòa thương yêu !

 

Đẹp làm sao một buổi chiều

Giáng sinh cung Thánh thật nhiều đèn hoa

Hạnh phúc tràn ngập lòng ta

Chùng nhau mình hát thánh ca tuyệt vời!

 

Trăm người chỉ có một lời:

Nguyện cầu Thiên Chúa hộ người thiện tâm.

Nay thời biền biệt xa xâm

Người đi kẻ ở âm thầm nhớ nhau!

 

Thêm mùa đông thêm nỗi sầu

Hết giờ tan lễ ai đâu cùng về ?!

 

 Hàn Thiên Lương

No comments: