Tuesday, December 6, 2022

SƯ TỬ CHIA PHẦN (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Truyện ngụ ngôn: 87

- Sư tử chia phần

 

Thành ngữ Việt có câu “Cái lý của kẻ mạnh" và thành ngữ Mỹ cũng có câu tương đương “ Might makes right”, để cho chúng ta biết rằng khi kết bạn với kẻ mạnh, có lòng tham hay không, thì kẻ yếu vẫn luôn luôn bị thiệt thòi.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Truyện Ngụ Ngôn: 87 - Sư Tử Chia Phần” được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ về một câu chuyện ngụ ngôn nói lên “cái lý của kẻ mạnh."


Sư Tử Chia Phần

 

Ngày xưa bốn con thú rừng

Sư Tử, Sói, Cáo, Chó, cùng nhau săn

Nếu săn được thú để ăn

Thì cả bốn thú chia phần cho nhau.

 

Thế là một vài ngày sau

Sói gọi tất cả mau mau đến cùng

Săn được con nai của chung

Bốn con họp lại để cùng chia nhau.

 

Sư Tử ngang nhiên đứng đầu

Chia đều thịt đó trước sau bốn phần

Sư Tử bắt đầu chia phần:

"Là Vua, ta sẽ được phần đầu tiên

Phần hai, ta cũng lấy liền

Bởi vì khoẻ nhất cho nên được phần

Kẻ dũng cảm sẽ có phần

Ta dũng cảm nhất được phần thứ ba."

 

Sư Tử giương móng vuốt ra

Trợn trừng đôi mắt thật là ác thay

Hỏi: "Phần còn lại này

Kẻ nào muốn được nói ngay xem nào."

 

Mới hay dại dột làm sao

Bạn với kẻ mạnh chuốc vào hiểm nguy.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 23 tháng 4 năm 2021)

No comments: