Wednesday, December 28, 2022

CON NỢ NGÀI (BẰNG SƠN)

 

Con Nợ Ngài

 


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

 

Con nợ Ngài tình yêu và sự sống

Từ sơ sinh cho tới tuổi bạc đầu

Máng cỏ nghèo người đến chịu nỗi đau

Vì nhân loại khổ hình trên thập giá

 

Tình yêu Chúa ôi bao la cao cả

Con chỉ là tạo vật chốn trần gian

Lòng thẹn thùng nhận ân sũng Ngài ban

Đời tội lỗi chưa thật tâm sám hối

 

Gần sự chết được ơn lành cứu rỗi

Một góc trời nhìn thấy ánh hào quang

Chúa nhân từ ngự trị chốn cao sang

Vòng tay ấm dìu con qua khổ nạn

 

Bàn tiệc Chúa con nào đâu xứng đáng

Cúi xin Ngài thương xót rũ hồng ân

Để con chiên xưa lạc lối bao lần

Giờ trở lại phục quỳ bên nhan thánh

 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

Con nợ Ngài

Bằng Sơn

No comments: