Saturday, December 3, 2022

THU HOÀI CẢM (NHẤT HÙNG)

 

THU HOÀI CẢM

Một mùa thu nữa lại về rồi

Vời vợi thêm xa mộng khứ hồi

Nhớ quá bến xưa ngày giã biệt

Thương hoài người cũ buổi ly bôi

Chim thời vỡ tổ đành phiêu bạt

Thuyền lúc phong ba phải nổi trôi

Lá rụng bao lần nơi viễn xứ

Trùng dương biền biệt vẫn chia phôi


Nhất Hùng

 

GIỮA PHỐ CHẠNH LÒNG


Hoa Thịnh Đốn trời đã lập đông
Gió hiu hiu lạnh sắc mây trong
Dãy phong dọc phố thân trơ lá
Hàng kiểng ven đường nhánh trụi bông
Mùa lễ lại về còn biệt xứ
Tân niên sắp đến vẫn lưu vong
Đất người an lạc thanh bình quá
Thấy cảnh nhớ quê lại chạnh lòng

Nhất Hùng

No comments: