Monday, December 19, 2022

TRÊN ĐƯỜNG DÀI (CAO MỴ NHÂN)

 

Trên Đường Dài

  Văn Thi Sĩ Cao Mỵ Nhân

 

Người sắp lên đường, bỏ lại ta
Bên thềm kỷ niệm, nhớ thương xa
Biển tây thầm lặng, vầng trăng tán
Bờ đá bâng khuâng, ánh nắng tà
Chờ mãi thời gian không chuyển dịch
Đợi hoài tăm nước vẫn trầm sa
Trời mây ngũ sắc đang vần vũ
Khói sắp tan trên mặt tách trà

 

Bão tố nào trong một tách trà
Mà xe lăn bánh cuốn mưa sa
Đường dài suy ngẫm tin thành, bại
Nghĩa cả bao dung chuyện chính, tà
Thắp đuốc từ bi, soi thiện ác
Nói lời nhân ái, nối gần xa
Khói sương mù mịt còn bao phủ
Thành nỗi buồn câm rỡn bóng ta …

Cao Mỵ Nhân (HNPD)

 

No comments: