Saturday, December 31, 2022

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2023 (VOA - GSTS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2023

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề hôm nay là “Triển vọng kinh tế 2023 ”. Nền kinh tế của thế giới, Mỹ và Việt Nam sẽ ra sao trong năm 2023, mời quý vị cùng xem những dự báo từ các tổ chức khác nhau và những bình luận của Giáo sư Tiến sỹ Khương Hữu Lộc với VOA

https://www.youtube.com/watch?v=NfkWJro32QQ


No comments: