Sunday, December 3, 2023

"ẨN GIẢ TƯỞNG" CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (TRẦN QUỐC BẢO - DỊCH THƠ)

  Trần Quốc Bảo Dịch Thơ

“Ẩn Giả Tưởng”

Thơ của Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

 

 Inline image

 

  

      

      

      

      

慧士

 

Ẩn Gỉa Tưởng

 

Tiểu ẩn cao sơn phi khả kỳ

Đại cư náo thị dã hề hy

Tuyệt trần lung lý chân thậm sự

Vô vật vô nhân vô sở vi (*) 

Tuệ Sỹ (1943-2023)
Inline image

2 Bản dịch của Trần Quốc Bảo  

a - Dịch nguyên thể

 

Ngẫm Chuyện Ẩn Tu

 

Lên non ở ẩn, lạ lùng gì

Giữa chợ mà tu, cũng lắm khi

Lao lý trong tù, tu độc đáo!
Chẳng người, chẳng ngợm, chẳng ra chi!

 

-o-
 

b - Dịch thể lục-bát

 

Ngẫm Chuyện Ẩn Tu

 

Lạ chi tu ẩn trên rừng

Hiếm hoi tu chợ, cũng từng nghe qua

Trong tù, tu tuyệt vời là

Chẳng người, chẳng vật, chẳng ra giống gì!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

(*)  “Ẩn Gỉả Tưởng” của Cố Hòa Thượng Tuệ Sỹ, thơ viết trong tù. Thầy bị giam cầm khắc nghiệt trong lao tù cộng sản 17 năm, lần thứ nhất 3 năm, 1978-1980 ; lần thứ nhì 14 năm, 1984-1998) - Tháng 9/1988, Thầy bị cs khép án tử hình về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền”. Song vì áp lực Quốc Tế, cuối cùng chúng phải thả Thầy ra, nhưng quản thúc khắt khe.

Bài thơ này mang số 8, trong Thi tập "Ngục trung mị ngữ" - Quảng Hương Tùng Thư,xuất bản 1988 - (bản văn chữ Hán trên chép lại trên Net, do thầy Nguyên Hiền cung cấp)


No comments: