Saturday, December 9, 2023

TRÁI CẤM (KHANG LANG) THE FORBIDDEN FRUIT (Translation by THANH-THANH)

 


TRÁI CẤM

 

Từ buổi hồng hoang đầy phấn bụi

Địa đàng còn trái cấm trên cây

Người trai nguyên tổ – Adam –hái

Vì thắm men tình hương tóc mây

 

Cám dỗ bắt ta thèm trái cấm

Như thèm đời có những cơn say

Như thèm cảm giác, thèm hơi ấm

Thèm để con tim đổ mộng đầy

 

Cũ mốc, cũ meo, đời cũ mèm

Tình ta đã cũ, quá hơi quen

Thời gian cũng cũ, đi mòn lối

Cũ cả lời yêu: anh với em

 

Vẫn cũ, dù em thường đổi áo

Tô son, đánh phấn bao nhiêu lần

Dù thu đã bắt đầu thay lá

Mời đón thời gian, gợi ý xuân

 

Vẫn cũ, dù tim anh hóa kiếp

Để tình yêu đổi mới toanh toanh

Ái ân cũng đến hồi da diết

Rồi đám rong rêu bám cuộc tình

 

Cám dỗ bắt ta thèm trái cấm

Như thèm đời có những cơn say

Từ trong nguyên tổ, và nguyên tội

– Con rắn nằm khoanh trên nhánh cây

 

KHANG LANG

 

 

THE FORBIDDEN FRUIT

 

Since the beginning – the earth full of dust,
The forbidden fruit in Eden still on the tree –
Our first ancestors ventured to eat it. Gee,
Doting on Eve, Adam sinned after love to lust!

 

Temptations have lured us to banned dreams
Just as we need passions for spell in a lifetime,
Hunger for sensations, a heartwarming prime,
Thirst for reveries to fill the soul that beams.

 

The world is so ancient! Our life-style so trite!
Days are so stale! Living habits so out-dated!
Even our attachment has become antiquated!
Darling! Courting words have grown a bite!

 

Whether you change your clothes many a turn
Or always make yourself up, you still look old,
Although fall leaves have begun to turn gold,
Inviting the season, suggesting Spring’s return.

 

Even if my heart in metempsychosis succeeded
So that I could renew my love in renovation,
Our affection would reach pain as destination,
Being moss-grown, incapable of being weeded.

 

Sped by seductions for taboos we have craved
As we need passions through thick and thin:
Above our first ancestor and the original sin,
– Coiled round the branch, the serpent’s stayed!

 

Translation by THANH-THANH

LeXuanNhuan.com

 


No comments: