Monday, December 25, 2023

HỒI CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNG (NGUYEN VAN THANG)

 


HỒI CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNG


Hồi chuông Thánh ngân vang
Lòng như thấy rộn ràng
Mừng vui ngày Chúa đến
Ngài đến đem bình an

Lẻ bước hồn bơ vơ
Bao năm tháng hững hờ
Quê nhà xa cách biệt
Tình thương mãi mong chờ

Chúa sinh nơi máng cỏ
Lạnh giá đêm cơ hàn
Vì lòng luôn tha thứ
Thương đời mắc tội nhân

Tiếng chuông chiều cô liêu
Nhẹ tựa khói lam chiều
Đưa con về với Chúa
Tha hương buồn quạnh hiu

Cầu xin Ngài cứu giúp
Cho Nước Việt thương yêu
Dang tay Ngài rộng mở
Quê hương khổ quá nhiều

Mừng đón Chúa ra đời
Bên đường tuyết trắng rơi
Giáo đường xưa vẫn đợi
Hồi chuông nghe rã rời

Nguyễn Van Thắng

No comments: