Monday, December 11, 2023

BẢNG GIÁ MỚI CỦA DU THUYỀN NGÀY 8 THÁNG 12/2024 & CẬP NHẬT TIN TỨC KHÁCH SẠN.

 


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

 

Đại Hội cựu HS Phú Yên “THUYỀN VIỄN XỨ CARIBBEAN 2024” tiến hành quá tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của BTC,  Xin thành thật cám ơn sự ủng hộ nhanh chóng của quý thầy cô & các anh chị.

 

Như BTC đã thông báo trước đây du thuyền Emerald Princess với giá sale 50% giá vé ngày Black Friday.  Sau khi hết hạn sale BTC cũng đã hy sinh ứng ra một số tiền để giữ một số phòng cho các anh chị ghi danh trễ vì nhiều lý do…Nhưng đến hôm nay số phòng giữ lại cũng đã hết.

 

Du thuyền đã lên giá vé Interior chút đỉnh, nhưng Balcony cabin cho 3 hay 4 người thì không còn miễn phí nữa mà phải đóng thêm mỗi người là $399.00.

 

Chúng tôi xin đăng tóm tắc giá vé mới ở dưới và có bảng giá nguyên thủy của du thuyền.


 -      Khách sạn Ngoài số phòng BTC đã ký hợp đồng, BTC phải deposit để giữ thêm 20 phòng double beds, nhưng đến hôm nay số phòng cũng đã hết.  Chúng tôi không dám giữ nhiều vì nếu còn lại sẽ bị phạt. Hôm nay BTC xin thêm được 10 phòng cùng giá.  Những anh chị nào muốn đến sớm (ngày 19 tháng 5/2024) mà chưa đặt khách sạn xin vui lòng gọi càng sớm càng tốt.-      Số phone khách sạn: (954)-524-9900 Code PHUYEN REUNION.

·     

     Giá vé  du thuyền đã bao gồm thuế, tiền cảng, chi phí…

·     Đã có bảo hiểm Travel protection

·     Đã có tiền transfer từ airport đến bến cảng và trở về.

 

*chỉ còn tiền tip khi lên tàu họ sẽ trừ vào credit card hoặc phải trả tiền mặt thanh toán trước khi rời tàu.  Tiền này tàu sẽ chia cho những nhân viên phục vụ cho chúng ta từ nhà bếp, đến làm phòng, bồi bàn, dọn dẹp…Những người này chỉ sống vào tiền tip của du khách, anh chị nào muốn cho thêm thì tùy lòng hảo tâm.

 

Những anh chị nào muốn ghi danh xin liên lạc:

NGÔ PHẤN  (503)-805-0689

phanngo53@gmail.com

THUKỲ TRƯƠNG (781)-929-3995

thukytruong@gmail.com

Hay gọi trực tiếp vào cho du thuyền

Mr. Ross (800)-901-1172  Ext. 91193

Ông rất bận, xin để tin nhắn với số phone, ông sẽ gọi lại

Hoặc email cho ông Rware@princesscruises.com


TÓM TẮC GIÁ MỚI CỦA DU THUYỀN DEC/09/2024

 

BALCONY CABIN 4 NGƯỜI

Người thứ 3 & 4 mỗi người phải đóng $399.00

Tổng cộng 4 người là:                 $4,776.66 Deposit $500.00

 

BALCONY CABIN 3 NGƯỜI

Người thứ 3 phải đóng $399.00

Tổng cộng 3 người là                    $4, 092.16 deposit $375.00

 

BALCONY CABIN 2 NGƯỜI

Tổng cộng                                       $3,407.66 Deposit $250.00

 

INTERIOR CABIN  3 NGƯỜI

 Tổng Cộng 3 người là                   $2,949.84 Deposit $375.00

 

INTERIOR CABIN 2 NGƯỜI

Tổng cộng 2 người là                     $2,265.34 Deposit $250.00

 

*Mỗi cabin vẫn được $85.00 on board credit, quý thầy cô & các anh chị có thể xài trên cruise.

 


VOYAGE & PASSENGER DETAILS balcony 4 guests

Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS

From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida

Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida

Category: BB Group: TPJ


PassengerAgeCountryHome CityAirGatewayVacation ProtectionTransferPromoMember Number
1ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
2ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
3ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
4ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS

PASSENGER PRICING

Currency: USD

Passenger 1Passenger 2Passenger 3Passenger 4Total
Fare1,337.001,337.00399.00399.003,472.00
T,F&PE*208.50208.50208.50208.50834.00
Air0.000.000.000.000.00
Vacation Protection120.33120.3339.0039.00318.66
Air Fees0.000.000.000.000.00
Miscellaneous0.000.000.000.000.00
Special Services0.000.000.000.000.00
Future Cruise Credit0.000.000.000.000.00
Transfer/Packages38.0038.0038.0038.00152.00
Mods0.000.000.000.000.00
Total Fare1,703.831,703.83684.50684.504,776.66
Onboard Credit (USD)42.5042.500.000.0085.00
GST0.000.000.000.000.00
*Taxes, Fees and Port Expenses

PAYMENTS

Deposit Due Date08DEC23
Deposit Due Amount500.00
Gross Payment Due Date20FEB24
Gross Payment Amount4,776.66

VOYAGE & PASSENGER DETAILS balcony 3 guests

Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS

From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida

Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida

Category: BB Group: TPJ


PassengerAgeCountryHome CityAirGatewayVacation ProtectionTransferPromoMember Number
1ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
2ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
3ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS

PASSENGER PRICING

Currency: USD

Passenger 1Passenger 2Passenger 3Total
Fare1,337.001,337.00399.003,073.00
T,F&PE*208.50208.50208.50625.50
Air0.000.000.000.00
Vacation Protection120.33120.3339.00279.66
Air Fees0.000.000.000.00
Miscellaneous0.000.000.000.00
Special Services0.000.000.000.00
Future Cruise Credit0.000.000.000.00
Transfer/Packages38.0038.0038.00114.00
Mods0.000.000.000.00
Total Fare1,703.831,703.83684.504,092.16
Onboard Credit (USD)42.5042.500.0085.00
GST0.000.000.000.00
*Taxes, Fees and Port Expenses

PAYMENTS

Deposit Due Date08DEC23
Deposit Due Amount375.00
Gross Payment Due Date20FEB24
Gross Payment Amount4,092.16

VOYAGE & PASSENGER DETAILS balcony 2 guests

Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS

From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida

Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida

Category: BB Group: TPJ


PassengerAgeCountryHome CityAirGatewayVacation ProtectionTransferPromoMember Number
1ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
2ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS

PASSENGER PRICING

Currency: USD

Passenger 1Passenger 2Total
Fare1,337.001,337.002,674.00
T,F&PE*208.50208.50417.00
Air0.000.000.00
Vacation Protection120.33120.33240.66
Air Fees0.000.000.00
Miscellaneous0.000.000.00
Special Services0.000.000.00
Future Cruise Credit0.000.000.00
Transfer/Packages38.0038.0076.00
Mods0.000.000.00
Total Fare1,703.831,703.833,407.66
Onboard Credit (USD)42.5042.5085.00
GST0.000.000.00
*Taxes, Fees and Port Expenses

PAYMENTS

Deposit Due Date08DEC23
Deposit Due Amount250.00
Gross Payment Due Date20FEB24
Gross Payment Amount3,407.66

VOYAGE & PASSENGER DETAILS interior 3 guests

Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS

From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida

Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida

Category: IB Group: TPJ


PassengerAgeCountryHome CityAirGatewayVacation ProtectionTransferPromoMember Number
1ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
2ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
3ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS

PASSENGER PRICING

Currency: USD

Passenger 1Passenger 2Passenger 3Total
Fare813.00813.00399.002,025.00
T,F&PE*208.50208.50208.50625.50
Air0.000.000.000.00
Vacation Protection73.1773.1739.00185.34
Air Fees0.000.000.000.00
Miscellaneous0.000.000.000.00
Special Services0.000.000.000.00
Future Cruise Credit0.000.000.000.00
Transfer/Packages38.0038.0038.00114.00
Mods0.000.000.000.00
Total Fare1,132.671,132.67684.502,949.84
Onboard Credit (USD)42.5042.500.0085.00
GST0.000.000.000.00
*Taxes, Fees and Port Expenses

PAYMENTS

Deposit Due Date08DEC23
Deposit Due Amount375.00
Gross Payment Due Date20FEB24
Gross Payment Amount2,949.84
VOYAGE & PASSENGER DETAILS interior 2 guests

Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS

From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida

Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida

Category: IB Group: TPJ


PassengerAgeCountryHome CityAirGatewayVacation ProtectionTransferPromoMember Number
1ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS
2ADUSLAXNoXXXStandardYesNGS

PASSENGER PRICING

Currency: USD

Passenger 1Passenger 2Total
Fare813.00813.001,626.00
T,F&PE*208.50208.50417.00
Air0.000.000.00
Vacation Protection73.1773.17146.34
Air Fees0.000.000.00
Miscellaneous0.000.000.00
Special Services0.000.000.00
Future Cruise Credit0.000.000.00
Transfer/Packages38.0038.0076.00
Mods0.000.000.00
Total Fare1,132.671,132.672,265.34
Onboard Credit (USD)42.5042.5085.00
GST0.000.000.00
*Taxes, Fees and Port Expenses

PAYMENTS

Deposit Due Date08DEC23
Deposit Due Amount250.00
Gross Payment Due Date20FEB24
Gross Payment Amount2,265.34Any queries, please let me know.

Kindest regards,
Ross 

No comments: