Tuesday, December 5, 2023

THƯ NGỎ CỦA ĐH CỰU HSPY “THUYỀN VIỄN XỨ CARIBBEAN 2024”

 

THƯ NG

CA ĐH CU HSPY THUYN VIN X CARIBBEAN 2024

 

Kính thưa quý thy cô và các anh ch,

 

Sau ĐH CU HSPY THUYN VIN X ALASKA 2019 do anh Ngô Phn làm Trưởng Ban T Chc.  Quý thy cô & các anh ch đã hăng hái tham gia gn 400 người tht là mt cuc hi ng đy nim vui và nhiu tình nghĩa.

 

Năm 2020, BTC đã hân hoan t chc cuc hi ng kế tiếp  THUYN VIN X HAWAII do anh CN NGUYN s làm TBTC.  Sau khi anh Cn đã thành lp BTC, ghi danh khá đông, anh đã lo xong khách sn, City tours.. Nhưng tht đáng bun là Hawaii đã chết yu vì con Covid-19 quái ác.  Muôn s ti nhân/ Thành s ti Thiên qu tht không sai, dù toàn BTC rt bun, nhưng đành phi thông báo hy b và đã hoàn tr tt c tin cho Mnh Thường Quân.  

 

Thi gian gn 3 năm trôi qua, mi người sng trong lo âu, s hãi chng ai dám gp ai.  Hôm nay nhìn li chúng ta rt bun khi thy đã mt mác khá nhiu nhng khuôn mt thân thương ca cu HS Phú Yên, và mt s bnh đau già yếu

 

Sau thi gian suy nghĩ và thêm vào nhng khích l ca quý thy cô & các anh ch thay vì t chc Hawaii như d đnh, nhưng sau đám đi ha hon Maui, thêm vào đó anh Nguyn Cn vì bn rng công vic, nên chúng tôi BTC cũ mt ln na kêu gi anh Ngô Phn vi kinh nghim sn có chúng tôi t chc thêm mt ln “ĐI HI CU HS. PHÚ YÊN THUYN VIN X CARIBBEAN.

 

Dp Black Friday va qua, giá vé on sale 50% off ca du thuyn EMERALD PRINCESS.  BTC và anh Ngô Phn đã quyết đnh chn chuyến đi này 10 ngày k t ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến 30 tháng 5 năm 2024/ Khi hành t FT Lauderdale, Florida s đi qua các vùng - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas 

 

Kính mi quý thy cô và các anh ch đón đc nhng thông báo v Đi Hi trong nhng ngày sp ti; hy vng đi hi THUYN VIN X CARIBBEAN s mang li nhng k nim đáng nh nht trong cuc đi ngn ngi còn li ca chúng ta.

 

Thân ái kính chào quý thy cô và các anh ch,

Thay mt BTC 

Trưởng BTC/ NGÔ PHN

*Ghi danh và mi ý kiến xin liên lc:

NGÔ PHN <phanngo53@gmail.com> (503)-805-0689

THUKỲ TRƯƠNG <thukytruong@gmail.com> (781)-929-3995

 

No comments: