Wednesday, December 27, 2023

CON CHIÊN LẠC (BẰNG SƠN) Con Chiên Lạc


🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄


Giê Su ơi phận con loài chiên lạc
Giữa đêm đông tìm mãi lối đi về
Người rộng mời nhưng con dạ u mê
Đời tội lỗi ngại ngùng lời sám hối

Giê Su ơi người giáng trần cửu rỗi
Gọi con về hoà nhịp với đàn chiên
Tiếng reo vang khúc nhạc mãi lan truyền
Vinh danh Chúa bình an toàn nhân loại

Bước chân đi lòng con bao hồ hởi
Một niềm tin yêu Chúa đến trọn đời
Nơi máng lừa người hèn mọn đơn sơ
Nhưng quyền lực cao sang đầy ơn Thánh

Giê Su ơi lòng con đầy vinh hãnh
Được ơn Cha mời gọi bước quay về
Chiên lạc loài bao tội lỗi đam mê
Giê Su hỡi con nguyền vinh danh Chúa

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Bằng Sơn

No comments: