Monday, December 18, 2023

NHỮNG PHONG CẢNH TUYỆT VỜI CỦA TP. FORT LAUDERDALE FLORIDA.

 Kính mời quý thầy cô & các anh chị ngắm một vài phong cảnh đẹp tuyệt vời của Fort Lauderdale.  Những anh chị nào có thời gian thì ở lại thêm vài hôm để tham quan và mua sắm…BTC rất tiếc vì các anh chị còn đi làm nên đã không thể tổ chức city tour.  Hy vọng vào một dịp khác.


No comments: