Sunday, December 10, 2023

NGÂN HÀNG THỪA TIỀN, GIẢM LÃI SUẤT BÁO HIỆU KINH TẾ VN ĐUỐI SỨC (GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Ngân hàng thừa tiền, giảm lãi suất báo hiện kinh tế Việt Nam đuối sức?

 Hơn 1 triệu tỷ đồng (hơn 41 tỷ đô la) vốn đầu tư công và vốn cho vay tín dụng của các ngân hàng Việt Nam đang tồn đọng, trong khi lãi suất liên tục giảm, nhưng doanh nghiệp và người dân không muốn hoặc không dám vay. Liệu đó có phải dấu hiệu cho thấy kinh tế Việt Nam đang đuối sức? GSTS Khương Hữu Lộc sẽ lý giải về vấn đề này.


https://www.youtube.com/watch?v=q2ijaYpozH8


No comments: