Thursday, December 14, 2023

RIP ÔNG TRƯƠNG VĂN NGUYÊN - (TỰ -TRƯƠNG TỬ THIÊN )CVNN Vừa nhận được tin buồn:

Ông TRƯƠNG VĂN NGUYÊN 

Tự TRƯƠNG TỬ THIÊN

Bí Danh TRƯỜNG NGUYÊN

Pháp danh QUẢNG TRÍ THÔNG


Sinh ngày 27 tháng 2 năm 1936 tại Tuy Hòa, Phú Yên

Đã mệnh chung ngày 4 tháng 12 năm 2023 tại Anaheim, California.


HƯỞNG THỌ 87 TUỔI


Thành thật chia buồn cùng tang quyến & nguyện xin hương linh ông sớm về cõi vĩnh hằng.


No comments: